هیــــــــــــــــــــــــــــچ

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

خستگیجات

گروه عمومی · 3 کاربر · 541 پست
ترنم
ترنم
من

ترنم
ترنم
حوصلم

ترنم
ترنم
سر

ترنم
ترنم
رفته

ترنم
ترنم
داد میزنم بلند
اما تو برنگرد...

ترنم
ترنم

ترنم
ترنم
لالایی زند وکیلی

ترنم
ترنم
لالایی زند وکیلی

ترنم
ترنم
لالایی زند وکیلی

ترنم
ترنم
لالایی زند وکیلی

ترنم
ترنم
لالایی زند وکیلی

ترنم
ترنم
لالایی زند وکیلی

ترنم
ترنم
لالایی زند وکیلی

ترنم
ترنم
🤏اینقده مونده بغضم بترکه

ترنم
ترنم
متوجهش باشیم یا نباشیم، همه ی ما این روزها تحت فشار روانی شدیدی هستیم.
اگر پرخاشگر شدید، اگر زود عصبی میشید، اگر بی انگیزه شدید، اگر زودتر از معمول خسته میشید، اگر ضعف بدنی احساس می‌کنید، میخوام بگم که بدونید منشأ اینا چیه.
میخوام که فکر نکنید تنها هستید. میخوام که بدونید این درد، مشترکه. که این زخم، روی تن همه ی ماست...
🖤🖤🖤🖤

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15