هیــــــــــــــــــــــــــــچ

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

خستگیجات

گروه عمومی · 2 کاربر · 411 پست
تـــــرنــم
تـــــرنــم
مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده
ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی بینم
قناعت می کنم
با درد چون درمان نمی یابم
تحمل می کنم با زخم ،
چون مرحم نمی بینم 🍃🖤

تـــــرنــم
تـــــرنــم
بود و نبودت دگر فایده ای نیست حال مرا...

تـــــرنــم
تـــــرنــم
ما که رسوای جهانیم...
چه بمیریم چه بمانیم:/

تـــــرنــم
تـــــرنــم
انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و این همه مردن ...

تـــــرنــم
تـــــرنــم
ما نمی‌گوئیم سائل در مَزَن
چون زدی این دَر، دَرِ دیگر مَزَن . . .

تـــــرنــم
تـــــرنــم
نه روی خاک می‌افتم نه باج خواهم داد
به احترامِ خودم ،ایستاده میمیرم

تـــــرنــم
تـــــرنــم
تا خرخره از حرف پرم،با که بگویم؟
این شهر،پر از کور و کر و لال و نفهم است..

تـــــرنــم
تـــــرنــم
نه بیمارم...
نه خوشحالم.....
نه از حالم؛ خبر دارم..
گهی از دل....
گهی ازجان...
گهی از. هر دو بیزارم..

تـــــرنــم
تـــــرنــم
آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!

تـــــرنــم
تـــــرنــم
حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من...

تـــــرنــم
تـــــرنــم
شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات

تـــــرنــم
تـــــرنــم
ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

تـــــرنــم
تـــــرنــم
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است

تـــــرنــم
تـــــرنــم
بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم

در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند

آن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم

تـــــرنــم
تـــــرنــم
اگر تو زخم زَنی بِهْ که دیگری مَرهم

و گر تو زَهر دهی بِهْ که دیگری تریاک

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15