هیــــــــــــــــــــــــــــچ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

خستگیجات

گروه عمومی · 7 کاربر · 540 پست
ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
من

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
حوصلم

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
سر

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
رفته

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
داد میزنم بلند
اما تو برنگرد...

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️


ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
لالایی زند وکیلی

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
لالایی زند وکیلی

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
لالایی زند وکیلی

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
لالایی زند وکیلی

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
لالایی زند وکیلی

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
لالایی زند وکیلی

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
لالایی زند وکیلی

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
🤏اینقده مونده بغضم بترکه

ترنم بانو♥️
ترنم بانو♥️
متوجهش باشیم یا نباشیم، همه ی ما این روزها تحت فشار روانی شدیدی هستیم.
اگر پرخاشگر شدید، اگر زود عصبی میشید، اگر بی انگیزه شدید، اگر زودتر از معمول خسته میشید، اگر ضعف بدنی احساس می‌کنید، میخوام بگم که بدونید منشأ اینا چیه.
میخوام که فکر نکنید تنها هستید. میخوام که بدونید این درد، مشترکه. که این زخم، روی تن همه ی ماست...
🖤🖤🖤🖤

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو