یافتن پست: ����������

سکوت شب
سکوت شب
روابط ماه ها در عاشقي: ��
کدوم ماه هستي......؟؟؟
������������ ____________________ ������������
♡فروردين♡:تو رابطش زود ميبخشه و مهربونه,داشتنش يعني ارامش ������������ ____________________ ������������
☆ارديبهشت☆:زياد عاشق ميشه ولي تو رابطه واسه عشقش چيزي از محبت کم نميذاره. ������������ ____________________ ������������
♡خرداد♡:تک پره و حسااااس دلشو نشکن,داشتنش يعني دنيا ������������ ____________________ ������������
☆تير☆: سخت گيره ولي عاشق بشه زندگيشم ميده. ������������ ____________________ ������������
♡مرداد♡:جونشم واسه عشقش ميده اما تو رابطه حسوده و عشقشو فقط براي خودش ميخواد ??���������� ____________________ ������������
☆شهريور☆: دير عاشق ميشه,ولي اگرم بشه يه دنيا حريفش نيست
������������ ____________________ ������������
♡مهر♡: زندگيشو پاي عشقش ميذاره,صادق ترينه و زود رنج داشتنش يعني خوشبختي ������������ ____________________ ������������
☆آبان☆:دل پاک و وفاداره
������������ ____________________ ������������
♡آذر♡:واسه عشقش ميميره و صبوره ������������ ____________________ ������

mr.hani
mr.hani
ﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﮑﯿﻮ ﺳﺎﻋﺖ 4 ﺻﺒﺢ ﺑﺰﻧﻢ
ﻃﺮﻑ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﯿﻪ؟ !!!!
ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻢ...

ﺣﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻣﺪ ﭘﻬﻼااااﺍﺍﺍﺍﻧﻪ������������
.
.
.
.
ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ مرض داری ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو