یافتن پست: #چقدر_من

هدیه
هدیه
بودن با خانواده ای که مدام بهت استرس میدن اینجوریه که حتی برای کارای بقیه ام تو نگران سرزنش شدنی!

هدیه
هدیه
     
از روزی که دیگه اذیتت نکردم یعنی منو از دست‌دادی!         
    

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ