یافتن پست: #نهضت-حسینی

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

واقع کربلا یکی از دلخراش ترین نبرد حق علیه باطل است ..که تاریخ هرگز بخود نخواهد دید ..
به طور اجمال چقدر از قیام امام حسین علیه سلام اطلاعات دارید .. اصل قیام حضرت برای چه اهدافی بود؟
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنّت (با تکیه بر آثاربخاری، طبری و ذهبی) [لینک]

دیدگاه
1401/05/15 - 17:00 ·

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ