یافتن پست: #نسیـــم

ali
ali

عطـــرِ را
با خـودش آورد
و گفت
روزیِ عشاق با خداونـــد است

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ