یافتن پست: #محمد_شکری_فرد

هادی
هادی
با آمدنش بهار خواهد آمد
غم با دل ما کنار خواهد آمد

هر جمعه به پای ندبه اش اشک بریز
دلتنگی ما به کار خواهد آمد@m_shokrifard

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ