یافتن پست: #عآصفـ

من کسایی‌ رو دوست‌ دارم‌ که‌
خودشونو‌ تو زندگیم‌ پر رنگ‌ تر میکنن‌!
نه کسایی که فکر میکنن‌ اگر کمرنگ‌ باشن‌
میوفتم‌ دنبالشون
من‌ نیازی به همچین‌ آدمی‌ ندارم‌...!


شعر هایم رنگ و بوی مرگ میدهد
طعم گس کوچه باغ های غربت
″بعد از تو″
نوشته هایم زاییده از افکاری مدفون در زیر تاریکیست..‌‌.
روز هایم شب و ، شب هایم همگی جمعه اند...
چه شلم شوربایی به راه است در طغیان زندگی ام...
شاید جسدم منتظر پاییز است تا فروافتد...

:الهه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ