یافتن پست: #سعدی

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند.
صاحبدلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره (دستمزد) چند است؟ گفت: هیچ.
گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟
گفت: از بهر خدا می‌خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان:

گر تو قرآن بر این نمط خوانی
ببری رونق مسلمانی


g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i
عجب از چشم تو دارم که شبانَ اش تا روز
خواب می گیرد و شهری زغمت بیدارند...!

سعدی

g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i
دوعالم را به یکبار از دل تنگ

بیرون کردیم تا جای تو باشد!
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i
تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

“سعدی شیرازی”

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چگونه از عشق به معشوق شکایت کنم ترا
بقول سعدی ..
نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجب
نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم
از دشمنان برند شکایت به دوستان..چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بازگشتم تا ببندی بال هایم را به شوق 
بارالها ! باز کن در را به رویم ... بنده ام

Nim
Nim
همه اشعار تلخ عاشقانه به کنار، فقط اونجایی که وحشی بافقی میگه: "همخواب رقیبانی و من تاب ندارم" چی به سرت اومده مرد؟!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
قناعت میکنم با درد چون درمان نمی یابم
تحمل میکنم با زخم چون مرهم نمی بینم...

سعدی

زهرا
زهرا
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی
ما را که تو منظوری، خاطر نرود جایی
گویند رفیقانم: "در عشق چه سَر داری"
گویم که: "سری دارم در باخته در پایی"
گویند تمنایی از دوست بکن "سعدی"
جز دوست نخواهم کرد، از دوست تمنایی!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بزا همه برن
...

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
11. چنین صورت نبندد هیچ نقاش
12. معاذالله من این صورت نبندم

13. چه جان‌ها در غمت فرسود و تن‌ها
14. نه تنها من اسیر و مستمندم

15. تو هم بازآمدی ناچار و ناکام
16. اگر بازآمدی بخت بلندم

17. گر آوازم دهی من خفته در گور
18. برآساید روان دردمندم

19. سری دارم فدای خاک پایت
20. گر آسایش رسانی ور گزندم

21. و گر در رنج سعدی راحت توست
22. من این بیداد بر خود می‌پسندم

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
آتش دل

ای صبر پای دار که پیمان شکست یار
کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار

برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم
یا رب ز من چه خاست که بی من نشست یار

در عشق یار نیست مرا صبر و سیم و زر
لیک آب چشم و آتش دل هر دو هست یار

چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید
چون تیر ناگهان ز کنارم بجست یار

سعدی به بندگیش کمر بسته‌ای ولیک
منت منه که طرفی از این برنبست یار

اکنون که بی‌وفایی یارت درست شد
در دل شکن امید که پیمان شکست یار

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
حافظ گفته:
«من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش»
و سعدی هم گفته:
«من چِنینَم تو برو مصلحت خویش اندیش»

قشنگ مشخصه از همون قدیم 💩خور زیاد بوده!😂

Saye
Saye
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم!


پلازامگ
پلازامگ
سریال ایرانی خداداد جدیدترین اثر علی غفاری برای پخش در نوروز 1401 در نظر گرفته شده است. سعید سعدی تهیه‌کننده سریال نوروزی خداداد از آغاز تولید آن در تهران خبر داد. این سریال کمدی در 13 قسمت ساخته می‌شود. به همین دلیل می‌توان مجموعه تلویزیونی خداداد را از گزینه‌های اصلی نوروز 1401 و پخش از شبکه دوم سیما دانست. [لینک]صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ