یافتن پست: #حمید_صفت

هدیه
هدیه
بابا ادا خوبارو نیار
اگه رفتی تا ابد تو کوچه ما نیا دیگه
...🦧
عاشق این آهنگم


هدیه
هدیه🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
اگه ما بدا مثه شما خواستیم خوب باشیم نشد بشه 🙁
نشد ما ترو تمیز گل محجوب باشیم نشد بشه😢
چه انتظاری از یه ادمه محکومه که خواست خوب باشه نشد بشه😔
.
.
.
فکر میکنن خدا خوبه مال ادم خوباست ولی با ما بدا بیشتر زد و بند داره😓
.
.
.
نمیکنی قضیه سیبو تموم فقط یه سیبه حروم باغت اباد ولی تاوان سیبت کرده مارو بد جوری کبود 😖
نه این رسم رفاقت نبود
من نه ایوبم نه صبور😒
من یه مصدومم یه جوون که کف ایران نعل قلاده نبود مثه من زیاده همه چی تموم😏 که شده همه چی تموم واسشون😔🥀
.
.
.
الو الو خدا الو کجایی شما ؟!
الو ببینم چرا انتن نمیده زنگ نمیزنی به ما ؟!
الو الو خدا منم یه بنده خدا الان خیلی وختم پشت خطم اما خطا قطعن !!!
الو الو خدا بگیر منو په نیستی چرا ؟!
الو الو خدا
الو خوبی شما؟!
الو خیلی وخته منتظر رحتمتیم په چرا نمیاد.....🐣
......🚶🏻‍♀️

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ