یافتن پست: #ترک_سیگار

ali
ali
وقتی سیگار و ترک میکنی بهت تیکه میندازن؟
نخند واسشون! نذار راجع به چیزایی که
جدی هستی باهات شوخی کنن…

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ