یافتن پست: #از-تو-چه-پنهان

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
#ﭘ-ﺳﺘﻮﯼ-ﻣﻬﺎﺟﺮ

میان هر نفسی که میکِشم....

همهمه ای است ،

که از همه پنهان....

...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ