کارمند اداره فن آوری

مشخصات

موارد دیگر
ali
6691 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

matn-tashakor-2.jpg
ali
ali
دوستان عصرتون بخیر

ali
ali
قناری های محبوبش کجایند، / قفس؛این قصه ی دنیاست مادر! نسیمی از بهشت زیرپایت / برایش مثل یک رویاست مادر. بسلامتی تمام مادران: وآندسته که درجمع ما نیستن خدابیامرزدشون. وان که درقید حیات هستن خدا حفظشون کنه

ali
ali
به چراغ دل اگر روشنی افزائی
جلوهٔ فکر تو از خور شود افزونتر
دامنت را نتواند که بیالاید
هیچ آلوده، گرت پاک بود گوهر

ali
ali
مشو خودبین، که نیکی با فقیران
نخستین فرض بودست اغنیا را
ز محتاجان خبر گیر، ای که داری
چراغ دولت و گنج غنا را
بوقت بخشش و انفاق، پروین
نباید داشت در دل جز خدا را

ali
ali
چو آب روان خوش کن این مرز و بگذر
تو مانند آبی که اکنون به جوئی
نکو کار شو تا توانی، که دائم
نمانداست در روی نیکو، نکوئی

ali
ali
شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست:
برای خاطر بیچارگان نیاسودن
بکاخ دهر که آلایش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خود نیالودن
همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن، روح را نفرسودن
برون شدن ز خرابات زندگی هشیار
ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن
رهی که گمرهیش در پی است نسپردن
دریکه فتنه‌اش اندر پس است نگشودن

ali
ali

ali
ali
هیچ وقت رازت رو به کسی نگو :
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی
چطور انتظار داری کسی دیگه :
رازت رو نگه داره…

ali
ali
راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است که می‌درخشد و برای اینکه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.
تا درودی دیگر بدرود
هفته وروز خوبی داشته باشید همگی شما دوستانم

ali
ali
راز اینکه انسان را دوست بدارند، این است که او دوست بدارد.

ali
ali
کسی سزاوار آزادی است که بتواند بر هوسهای خود چیره شود.

ali
ali

ali
ali

ali
ali
جهان در نظر آن کس که به مقام رفیع انسانی نایل گردد، غنی تر می شود؛ وسوسه و جذبه های حرص و ولع افزایش یافته و برای انسان دام می گسترند. همچنین، انواع گوناگون تحریکها، لذتها و دردها بیشتر می شوند.

ali
ali
وقتی فهمیدی قرار نیست با هر زن یا دختری که دوست شدی،به رختخواب بری
هر وقت یاد گرفتی بدون توقع دوستی کنی
هر وقت فهمیدی هر کسی که دوستت شد ،دوست دخترت نیست
و برای جواب سلامش باید به یک علیک محترمانه فکر کنی
نه به پیدا کردن یک مكان خالی
اونوقت می تونی
روی همراهی و همدلی یک جنس مخالفت حساب کنی

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15