کارمند اداره فن آوری

مشخصات

موارد دیگر
ali
6770 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

matn-tashakor-2.jpg
ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali
اولین وظیفه، گرفتن حق خود از زندگی است.

ali
ali
هر قومي اقوام ديگر را مسخره مي كند؛ در حالي كه همه بر حق هستند.

ali
ali
ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دوچندان کردن مسئولیت ها.

ali
ali
​خیانت آدم ها رو شاید بشه بخشید
ولی فراموش هرگز!

ali
ali
اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

ali
ali
خواستم من و تو را ما بنویسم
اما اینا من می دانم که تو
به همۀ قول ما شدن داده اي

ali
ali
جمال اگرچه مایۀ شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است .

ali
ali
کاش نجابتم را بهانه ی رفتنت نمیکردی
تا با دیدن هر هرزه ای به خودم بگویم
اگر مثل او بودم نمیرفت

صفحات: 3 4 5 6 7