کارمند اداره فن آوری

مشخصات

موارد دیگر
ali
6691 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

matn-tashakor-2.jpg
ali
ali
وانهایی که از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه

ali
ali

ali
ali
قوی بمون تا دشمنات بشن طرفدارت

ali
ali
سکوت کن هنگامی که نمیدانی چه بگویی ؛ چه پاسخی دهی ؛ ویا چطور بگویی ؛ فقط سکوت کن.
گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه تو را سبک میکند …. در آن لحظه سکوت کن.
یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار ؛ و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند.
دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد ؛ سکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد .
یک وقتهایی ” سکوت ” پاسخ همه دردهاست.

ali
ali
«هر چه طوفان مشکلاتت بزرگتر باشد، رنگین کمان درخشان تری خواهی داشت.»

ali
ali
«در زندگی بهترین چیز ها مجانی اند؛ مثل: عشق، لبخند، دوستان، خانواده، عزیزان و مصاحبان، افکار، طلوع و غروب خورشید و مخصوصاً رنگین کمان.»

ali
ali
«برای رسیدن به رنگین کمان و پروانه های رؤیاهایت، تنها حرکت کن، به خودت ایمان داشته باش، انرژی ات را متمرکز کن و ماجراجویی را شروع کن.

ali
ali
«انسان می تواند با در نظر گرفتن نیرو های تشکیل دهنده رنگین کمان از آن لذت ببرد.»

ali
ali
«کار منتظر می ماند تا تو رنگین کمان را به بچه ات نشان دهی؛ ولی رنگین کمان منتظر نمی ماند تا کارت را انجام دهی.»

ali
ali
«بدون ابر و طوفان رنگین کمان ایجاد نمی شود.»

ali
ali
«رنگین کمان از قطره های کوچک باران ایجاد می شود و زندگی شاد از رفتار های مهربانانه.»

ali
ali
«بدان که رنگین کمان ها و پروانه ها هدیه ی خداوند به تو هستند تا تو شاد باشی.»

ali
ali
سلام صبح اولین روز هفته شنبه تان بخیر
امیدوارم روزی سرشار از شادی، آرامش و اتفاقات خوب در پیش داشته باشید دوستان عزیز!

ali
ali
عصرتون بخیر جمعه خوبی را گذرانده بوده باشید

ali
ali

صفحات: 12 13 14 15 16