کارمند اداره فن آوری

مشخصات

موارد دیگر
ali
4691 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

ali
ali
جمعه خوبی را سپری کرده باشید
عصرتون بخیر دوستان

ali
ali

ali
ali

ali
ali
0-15-17_lzyi.jpg" title="https://s6.uupload.ir/files/photo_2022-08-10_00-15-17_lzyi.jpg" target="_blank" rel="nofollow">0_00-15-17_lzyi.jpg" style="max-width:50%; text-align: center;" />

دیدگاه
1401/05/21 - 16:01 ·

دیدگاه
ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali
قاصدک هان، چه خبر آوردی؟
از کجا وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی، اما،‌ اما
گرد بام و در من بی ثمر می گردی
انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند
اخوان ثالث

ali
ali
ندانی که ایران نشست منست
جهان سر به سر زیر دست منست
هنر نزد ایرانیان است و بس
ندادند شیر ژیان را بکس
همه یک دلانند یزدان شناس
به نیکی ندارند از بد هراس
چنین گفت موبد که مرد بنام
به از زنده دشمن بر او شاد کام
اگر کشت خواهد تو را روزگار
چه نیکو تر از مرگ در کار زار
همه روی یکسر بجنگ آوریم
جهان بر بد اندیش تنگ آوریم

ali
ali
به گیتی به از مردمی کار نیست
بدین با تو دانش به پیکار نیست
سر راستی دانش ایزیدیست
چو دانستیش زو نترسی ، بدیست

ali
ali
به دانش فزای و به یزدان گرای
که او باد جان ترا رهنمای
بپرسیدم از مرد نیکو سخن
کسی کو بسال و خرد بد کهن
که از ما به یزدان که نزدیکتر
که را نزد او راه باریکتر
چنین داد پاسخ که دانش گزین
چو خواهی ز پروردگار آفرین

ali
ali
دگر آن که دارد ز یزدان سپاس
بود دانشی مرد نیکی شناس

ali
ali
به دانش ز یزدان شناسد سپاس
خنک مرد دانا و یزدان شناس

صفحات: 9 10 11 12 13