کارمند اداره فن آوری

مشخصات

موارد دیگر
ali
6691 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

matn-tashakor-2.jpg
ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali
بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.

ali
ali
از لابه لای شدیدترین تاریکی ها ، نور راستی برافروخته می شود.
لغزش انسان تدریجی است . بدیها در وجود ما ،پای حاضر و آماده و نامرئی دارند .
حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته ، چنین ویژگیهایی دارند.

ali
ali
روزی جهانیان ،همه دست برادری به یکدیگر خواهند داد و آن روزی است که بدبختی و تیره روزی در گستره جهان یافت نخواهد شد.

ali
ali
یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز میخواند برای اثبات خدا کافی است.
بزرگترین آزمون گیرنده ، خداست و کوچکترین آزمون دهنده ، بنده ی خدا.

صفحات: 8 9 10 11 12