مشخصات

موارد دیگر
سردار
4 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

سردار
سردار
ی چایی بیارین خدمتم ببینم بلدین؟

سردار
سردار
یادش بخیر ی زمانی در ی شبکه اجتماعی عضو بودم مرض پی وی داشتم .
.
مدام ب ملت تو پی وی پست میدادم و پاک میکردم.
.
.
آخر سر فهمیدن منم مدیرش منو اخراج کرد .
ولی خیلی حال میداد

سردار
سردار
پست برام باز نمیشه .
رئیس اینجا کیه؟

دیدگاه
1399/04/16 - 10:39 ·

دیدگاه
سردار
سردار
سلام