وَقتـی که تـو آهـَـنگمی آهنگمو مدیـونِ تواَمـ ..
:)

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

مـوزیکـ نِوشـت

گروه عمومی · 23 کاربر · 181 پست
Respina
dfc.jpg Respina
مث دیدن راه درست ..
تو دوراهی ..

عِـشق
مث که تو تاریـکی ها
مث ماهـی ..

عِشـق

مث شوریِ رو لـَـب

که قشنـگه هـَر از گاهی ..

صفحات: 9 10 11 12 13