میبینی خدا ...شدم عروسک خیمه شب بازی ...وسیله رفع حاجات...مورد تمسخر خیلیا...شدم تنها...دلشکسته...بیکس... بی خریدار...خدایا ...خریدارم میشی؟....کس وکارم میشی؟...عشم و رفیقم چی؟میشی؟..................................................................................................همه برا ظهور امام زمان صلوات

مشخصات

موارد دیگر
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
iloveyou-god.mihanblog.c..
100 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(28 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

large_23894.gif چ قد سخته.jpg خدا.jpg إمساكية-شهر-رمضان-الكريم-ومواعيد-الصلاة-والسحور-والإفطار-2015-700x300.jpg

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
@mahneshan
سلام من یه گروه جدید درستیدم ...اسمش گذاشتم هنر منوتو ...اگه یه اسم بهتری هس بهم بگین عوضش کنم یک دو تا مدیر دیگه ک کاربلدن هم میخوام اگ مایلید...گروه هنریه ...توش کار دستیو نقاشیو عکاسیو وو و هرچی مربوط به هنر میشه....میشه گذاشت...به کمک تون نیاز دارم{-64-}{-63-}{-180-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
@bahar
سلام من یه گروه جدید درستیدم ...اسمش گذاشتم هنر منوتو ...اگه یه اسم بهتری هس بهم بگین عوضش کنم یک دو تا مدیر دیگه ک کاربلدن هم میخوام اگ مایلید...گروه هنریه ...توش کار دستیو نقاشیو عکاسیو وو و هرچی مربوط به هنر میشه....میشه گذاشت...به کمک تون نیاز دارم{-64-}{-63-}{-180-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
@hadi

سلام من یه گروه جدید درستیدم ...اسمش گذاشتم هنر منوتو ...اگه یه اسم بهتری هس بهم بگین عوضش کنم یک دو تا مدیر دیگه ک کاربلدن هم میخوام اگ مایلید...گروه هنریه ...توش کار دستیو نقاشیو عکاسیو وو و هرچی مربوط به هنر میشه....میشه گذاشت...به کمک تون نیاز دارم{-64-}{-63-}{-180-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
@shabnam
سلام من یه گروه جدید درستیدم ...اسمش گذاشتم هنر منوتو ...اگه یه اسم بهتری هس بهم بگین عوضش کنم یک دو تا مدیر دیگه ک کاربلدن هم میخوام اگ مایلید...گروه هنریه ...توش کار دستیو نقاشیو عکاسیو وو و هرچی مربوط به هنر میشه....میشه گذاشت...به کمک تون نیاز دارم{-64-}{-63-}{-180-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
236x236_1452653098064021.jpg ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
{-29-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
500x375_1456003438014980.jpeg ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
این رو 4 سال پیش کشیدم

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
{-133-} ای بابا چرا اینجا وقتی میام انلاین نیس......{-124-}باباحوصلم پوکید{-139-}{-152-}...میشه بگین شما ها کی هستین من الاف نباشم{-169-}.........فعلن بای برم یکم روپایی کار کنم{-146-}....ازصبح ک سفره هفسین چیدم و کمک مامان {-122-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
سسسسسسسسسسسسسسسسللللللللللامممممم {-69-}........من اومدممممممممم...یکی بیاد بحرفیم{-64-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
Chicken-Taquitos-in-Row.jpg ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
@shabnam بفرمایید

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
بچیا کاری باری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.
.فعلن بای{-69-}

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙feghseli˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
لطفن یکی به من بگه از کجا واسه نظراتم شکلک استفاده کنم{-139-} همش باید خودم کداشو بنویسم{-100-}{-169-}

صفحات: 5 6 7 8 9