دنیارا بردی همراهت به نابودی
دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی؟.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

درد عاشقی

گروه عمومی · 7 کاربر · 1042 پست
⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
چشمان توو
خلاصه ی تمام عاشقانه های
جهان است
و این سینه ی من
و یک توو
که درون آن نفس میکشی ..

می خواهمت و همه ی من
ازآن توست ..
مرا آنقدر دوست داشته باش که
عشق هم به عاشقانه های ما
حسودی کند ......

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
اسمان
می جانمازه
ماه
می مُهر
تا تو نائی
میجیک
میجیک
ستا رانه تزبه زنم

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
روشنایی چشمانت
سیاهی دلم را چراغانی کرد

زیبایی لبخندت
غصه های دلم را یکباره ویرانه کرد

چالِ گونه هایت
تمام هستی ام را در خود جای کرد

ای وای؛ لشکر سیاه پوش موهایت
چه عاشقانه، قلب کوچک بی دفاع مرا،فتح کرد

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
صدایت
شاه کلید، قفل
تمام بغض هایم است
بیا و با دوستت دارم هایت
با بوسه های پیاپیت
قفل تمام این خستگی ها را بگشا

محمدامین تیمورزاده...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
برویم
چون دیوانه ای سرگردان
در هیاهویِ عاشقانه هایِ دور
آن جا که فقط
من باشم و
تو
پایِ شبنم هایِ بی قرار...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
به من چه عید می آید
به من چه بهار می آید
خوش آن دمی که بگویند
یار می آید ️...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
چشم های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی شدی
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می رسید...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
چشمانم
تو را منتظرند ؛
جانا نیامدی فدای گیسوانت..!
همین که در حوالیت نفس میکشم
کافیست...!...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
زندگی همین است
همین چیزهای کوچک ساده
مثلا تو بخندی
و من قربان صدقه ی
لحن صدایت بروم...

صفحات: 7 8 9 10 11