دنیارا بردی همراهت به نابودی
دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی؟.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

درد عاشقی

گروه عمومی · 7 کاربر · 1042 پست
⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
باید آدم
برای یکی فرق داشته باشد
فقط برای یکی
و اگرنه
دنیا سراسر ترس و وحشت است !

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
وقتی تو با من نیستی از من چه میماند

 

از من جز این هر لحظه فرسودن چه میماند

 

غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی

 

از غباری در لباس تن چه میماند

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
دختر: ازت شکایــــت می‌کنم..
پسر : هاها , چرا ؟؟؟
دختر :توی دزد ,قلـــــــب منو دزدیدی..
پسر : خوب تو هم فامیلی منو بدزد, حسابمون صاف بشه !😉

ꈵꀍꁲꌚꀍꂵ
ꈵꀍꁲꌚꀍꂵ
Fall in love with the person who enjoys your madness!

عاشق کسی شو که از دیوونگیات لذت ببره!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
پس کِی قراره
از دل برود
هر آنکه از دیده برفت؟🥺🕸

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫل


ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺮﻭﺳﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﻮﻥ
ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ!!!
ﯾﻪ ﺷﺎﻡ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺪ!
ﺑﻌﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﺮﻗﺺ!
ﺯﻧﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻭ ﻃﻼﻫﺎﺷﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻬﺖ!
ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ!
ﻣﯿﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎش!!!!...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
یک شهر پر از آدم
و این
حجم پر از درد،
لعنت شود آن شب
که توُ را
بُرد و نیاورد.....

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
به گمانم جایی میان شعرهایم مرده ام .
همان جا که زور وزن هایش به دلتنگی هایم نرسید.
همان جا که بنیان قافیه اش ویرانی های ذهن آشفته ام را از نو نساخت.
همان جا که آرایه هایش الفبای روح بیقرارم را از بر نکرد.
همان جا که با واژه هایش به پابوس جفا رفت و بی سبب به عقلم تاخت.
و حال در من دیوانه ای نفس می کشد که سعی در کتمان خویش دارد و این است تلمیح تلخ روزگار من.

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
ساقیا در جام قلبم مِی ز جنس زهر ریز
کز مذاقش بی وفا یک دم کند از دهر خیر...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
او عاشقِ مرگ است
او عاشقِ زندگی با درد است
او عاشقِ شب قدم زدن، دراین شهراست
او عاشقِ رفتن است، بی برگشت!!
اری...
او خودِ درد است ...

صفحات: 4 5 6 7 8