دنیارا بردی همراهت به نابودی
دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی؟.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

درد عاشقی

گروه عمومی · 7 کاربر · 1042 پست
⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
مراقب من باش

از من فقط تُ مانده ای....

450

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
من در این تیره شب جان فرسا
زائر ظلمت گیسوی توام،
گیسوان تو
پریشان تر از اندیشه ی من!
گیسوان تو شب بی پایان ...

🌹💞🌹

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
زیباترین و لطیف ترین تعریف از عاشق شدن رو سروده
اونجا که میگه:
"پیش از تو جهان نثر بود
آمدی،
شعر شد ...! "

🌹💔🌹

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
یک روز میآیی که من دیگر دچارت نیستم..
از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم....
یک روز میآیی که من نه عقل دارم نه جنون...
نه شک به چیزی نه یقین،مست و خمارت نیستم....
شب زنده داری میکنی تا صبح زاری میکنی....
تو بیقراری میکنی من بیقرارت نیستم....
پاییز تو سر میرسد ،قدری زمستانی و بعد....
گل میدهی نو میشوی ،من در بهارت نیستم....

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
گفتم: تو شیرینِ منی. گفتی: تو فرهادی مگر؟
گفتم: خرابت می شوم. گفتی: تو آبادی مگر؟
گفتم: ندادی دل به من. گفتی: تو جان دادی مگر؟
گفتم: ز کویت می روم. گفتی: تو آزادی مگر؟
گفتم: فراموشم مکن. گفتی: تو در یادی مگر؟

صادق سرمد

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
به چه می اندیشی...!؟
نگرانی بیجاست..
عشق اینجاوخداهم اینجاست...
لحظه هارادریاب...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
سال، سالِ بلواست
می ترسم
زخم ها دهان باز کنند
و گلوله را ببلعند
.
لب ها
با حسرت بوسه
کال بمانند
.
می ترسم
دست ها
بی آنکه منحنی بدن معشوق را ترسیم کرده باشند
جنازه ی برادری، خواهری را
به خاک تحویل دهد
.
تو که برای شفا، آبِ باران
و برای تسکین
به دلم گیلاس تعارف می کردی
دست هام را بگیر
تا خفگی یک وجب بیشتر نمانده
.
سال، سالِ بلواست
خدا باید کنار بایستد!...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
و جهنم
تنها جای کسانی ست که؛
فهمیدند دوستشان داریم
اما
رفتند....
الباقی را خدا می بخشد!...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
نباشی سال و ماه درد داره
تمام لحظه هایم درد داره

غمت آتش بزد دشت دلم سوخت
چه خاکستر که دودم درد داره

عجب زخم عمیقی در دلم هست
که امواج نگاهم درد داره

نصیحت ها کردنم همسایه ها
که این زخم زبان ها درد داره

خدا خود این دل عاشق به ما داد
خدایی شدن دل درد داره

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
درونِ من زنی ست
نمی پراکند غبار
ندارد او سرِ ستیز و
هیچ گلایه ای ز کس
تمامِ سال
کنارِ میز، زیرِ یک چراغ
می نویسد او ز عشق ......

صفحات: 1 2 3 4 5