دنیارا بردی همراهت به نابودی
دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی؟.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

درد عاشقی

گروه عمومی · 7 کاربر · 1042 پست
⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
کوچه و خیابان پر شده از آدم هایى
که دیگر لازم نیست براى داشتن شان
تلاش کنی، اشاره اى کافیست!
تو اما خاص باش
👸یک خاصِ دست نیافتنى..!😉👸

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
زنگ تاریخ من از جغرافیای لبخند تو شروع میشه 😘😘😘😘

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
" خدایا "  تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم
اما…
تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

 

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
[لینک]

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
آیا اعتراف کنم که هرگز کسی را مانند تو دوست نداشتم؟

و آیا بگویم که هرگز هم دوست نخواهم داشت؟

می خواهم جان بدهم برای عشقی که مرگ را بی اعتبار می کند...

450

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
ای در دل من میل و تمنا همه تو
وندر سـر من مایه سودا همه تو

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
امروز هـمه تویی و فردا همه تو

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
امن یجیب می خوانم به وقت طلوع چشمانت
تا دوست داشتنت سرریز شود از دستانت
بر روی موج های تنم بریزد،
تا حلاوت کنم شیرینی بوسه هایت را....

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐


⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15