دنیارا بردی همراهت به نابودی
دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی؟.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

درد عاشقی

گروه عمومی · 7 کاربر · 1042 پست
⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
بند بند وجودم درد میکند
در نبودنت
این روزها
تازه میفهمم
که قوی ترین مخدر دنیا
چشمهایَت
بود .....

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
و من زیباترین زن جهانم
در زیباترین نقطه ی جهان....
یعنی همان لحظه ای که
در آغوشت
نگاهم میکنی.......

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
به جهنم که پیر می شوی
دیوانه !!
چروک زیر چشمانت
همانقدر زیباست
که چین روی دامنت...

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐

mahyar_a
mahyar_a

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
‎من
‎وقتی خسته ام
‎وقتی کلافه ام
‎وقتی دلتنگم
‎بشقاب ها را نمی شکنم.
‎شیشه ها را نمی شکنم.
‎غرورم را نمی شکنم
‎دلت را نمی شکنم
‎در این دلتنگی ها
‎زورم به تنها چیزی که میرسد
‎این بغض لعنتی ست!...

مهدی
مهدی
سلام ♥️😍

⭐مـــــــــــاحور⭐
⭐مـــــــــــاحور⭐
شب همگی خوش:گل

صفحات: 8 9 10 11 12