دنیارا بردی همراهت به نابودی
دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی؟.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

درد عاشقی

گروه عمومی · 7 کاربر · 1042 پست
Гордый
Гордый
حق نداری به کسی دل بدهی الا من
پیش روی تو دو راه است فقط من یا من
عاشقم دست خودم نیست بهم میریزم
که تو هم با دگران خوب شوی هم با من

Гордый
Гордый
گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟
و چنان محو که یکدم مژه بر هم نزنی!
مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود
ناز چشم تو بقدر مژه بر هم زدنی...

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый
کوچه و خیابان پر شده از آدم هایى
که دیگر لازم نیست براى داشتن شان
تلاش کنی، اشاره اى کافیست!
تو اما خاص باش
👸یک خاصِ دست نیافتنى..!😉👸

Гордый
Гордый
زنگ تاریخ من از جغرافیای لبخند تو شروع میشه 😘😘😘😘

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15