مشخصات

موارد دیگر
مونا یزدی
254 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

image_2018_06_09-06_58_28_810_Jud.jpg photo_2018-04-01_17-28-29.jpg 1522762483960362_thumb.jpg photo_2018-04-03_14-02-22.jpg
زهرا
زهرا
(:

باز نشر توسط khaterah
مونا یزدی
مونا یزدیآقااگرنبـود
شفیعی نداشتیم

بہ سـوےخداےخویش
طریقـی نداشتیـم

«نعم الامیـر»مـا،شـده
«نعـم الرفیق»مـا

ارباب اگرنبـود
رفیقـی نداشتیـم♥️

ےترین_رفیـقم_حـسین


مونا یزدی
مونا یزدی

حال مادیوانگان
مـاه بہتراسـت♥️
مـن حسینی هسـتم ودر
،حالم خـوش تراسـت
خـوب را از بَد
نمیسازد،جداوقتِ کَرَم
گفتہ ارباب غریبم
جـنس دَرهم،بہتراسـت
مونا یزدی
مونا یزدی


مـن خرابَـم،حضرت ارباب
دستـم را بگیر

جان عباسَت
جواب گریہ هایـم رابده

اےعزیزفاطمہ
شش گوشہ ات دل میبرد

التماسَت میڪنم
ڪربُ بَلایم را بـده


ےدل_بِڪنممونا یزدی
مونا یزدی
♥️●°


•|عـالم همہ قطره انـد
•|و،دریاسـت حـسین

•|خوبان همہ بنده اند
•|ومـولاست حـسین

•|ترسم کہ شفـاعت ڪند
•|ازقاتلِ خـویش♡

•|ازبَس ڪہ ڪَرم دارد
•|وآقاسـت حـسین

ےتوادعاست_اربابمونا یزدی
مونا یزدی


•|نمڪ روضہ عجـب
•|بر،بَدنم میسـازد

•|دسـت من اسـم تورا
•|روےتَنم میسـازَد

‌‌•|مادرم قـول وفـاداد
•|ڪہ بعـدازمرگم

•|پیرهـن مشڪی من را
•|ڪفنم میسـازَد


مونا یزدی
مونا یزدی
•|حسیـن‌جان ماڪہ ازفڪرتو •| شَب خواب نَداریم ولے •|در بَساطِ شَب‌ِمان •|چشمِ تَر از یادِ تو هست صلّ الله علیڪ یااباعبداللهمونا یزدی
مونا یزدی
•|دوریـ از شـارع بیـن الحرمـین
یـکـ درد اسـت

•|و فـراق سـحر کـرب و بـلایت
سخت است


•|حـرمت؟این دلـ من؟
کـار خـدا یا قسمـت؟

•|و در این غائله
تشخیـص مقصـر سخت است

مونا یزدی
مونا یزدی


•|پرسشۍ بد نگران ڪرده
•|منِ مجنون را


‌•|اربعین ڪربُبلا♡
•|هڪ شده درتقدیرمـ؟


#‌دلتنگم‌یاایها‌الارباب
مونا یزدی
مونا یزدی


•|کـاشـ شـــیخ عباس
جـایـ از مفاتــیح الجنـانـ

•|ذکــر تسـکینـ فراق
کربــلا را مـی نوشــتـ ...
مونا یزدی
مونا یزدیسالہاسـت خـودت
بر،لَبـم انداختہ اے

در،سَـرم حال وهـواے
حَـرم انداختہ اے

نوڪرانت،همہ را
ڪربُبَلایـےڪردے

بازهـم اسـم مرا
ازقـلم انداختہ اے

مونا یزدی
مونا یزدی
♥️


•|آن ساعتـےخـوش اسـت
•|کہ مـن گریہ میڪنم

•|آن گریہ را بہ محـضرتان
•|هـدیہ میـڪـنـم

•|هرڪس بہ تکیه گاه وپناهی
•|دلـش خـوش اسـت♥️

•|مـن،نوڪرم
•|بہ صاحـب خـود تڪیہ میڪنم

❤️


مونا یزدی
مونا یزدی
ےروضہ

•|دَم،ڪشیـدن با دو،دَم
•|اینجـا مُیَسرمیشـود

•|چاےروضہ از دَم سینه زنان
•|دَم را گـرفت♡

ےروضه
ےعراقی

مونا یزدی
مونا یزدی
در ڪوچہ راه میروم و غصہ میخورم

وقتے ڪہ رفتہ اند ، تمام محل ، حرم

...


مونا یزدی
مونا یزدی
مادر نبوده‌ای که بدانی غم پسر

آتش به جان مادر دلتنگ می‌زند . .


صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو