خوب و مهربون

مشخصات

موارد دیگر
مرد خوب
13 پست

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

مرد خوب
مرد خوب
امروز خیلی ضایع شدم
شرمنده اگه کسیو رنجوندم
و خدافظ#

مرد خوب
مرد خوب
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻤﻼﺕ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺘﻮﮐﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻼﺕ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﮔﻠﭽﯿﻦ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﻔﺴﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺴﯽ
__________________________
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﻤﺎﻥ
ﺟﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
__________________________
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻌﻀﯿﺎ
ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﻪ
ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ
__________________________
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﻮﯾﯿﺪ
ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﻄﺮﺕ ﺭﺍ ﻫﻮﺍ ﺑﺒﻠﻌﺪ
__________________________
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ
ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺳﺨﺖ
ﺗﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﺟﻤﻼﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﺸﻖ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﯽ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺳﺖ …
__________________________
ﺻﺒﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ
ﻇﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ
ﻋﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺷﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﻭ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ
__________________________
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﯾﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻼ ﮐﯿﻒ ﺩﺍﺭﺩ
__________________________
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ

مرد خوب
مرد خوب
اونایی که مارو از دوستی و رابطه با جنس مخالف با جهنم میترسونند خودشون به عشق همخوابی با حوری های بهشتی در بستر نماز اند

مرد خوب
مرد خوب
سلامتی سگم که رفتم سربازی لاغر شد
سلامتی عشقم که رفتم سربازی مادر شد
‏#سربازی

دیدگاه
1398/03/27 - 09:34 ·

دیدگاه
مرد خوب
مرد خوب
یک آهنگ زیبا(لینک اصلاح شد) [لینک]مرد خوب
مرد خوب
عجب دنیایه قشنگی دارین کاش منم میتونستم چند ساعت از زندگیمو بیخیال غم و غصه و مشکلات باشم.

مرد خوب
مرد خوب
آرایشگرا قشنگ میکنن
دکترا سیر میکنن
مهندسا درست میکنن
آشپزا سیر میکنن
شما پیش کدوم میری؟؟؟؟؟؟

مرد خوب
مرد خوب
5نوع کردن داریم:
‏۱.بازی کردن
‏۲.شوخی کردن
‏۳.دعوا کردن
‏۴.فکر کردن
‏۵.زندگی کردن
و....بسوزه دماغ اونایی ک فکر بد کردن

مرد خوب
مرد خوب
اونی که امروز بهش میگی داداش
‏.فراد باید بهش بگی یواش یواش
‏(بدون مخاطب)

مرد خوب
مرد خوب
عشق خودت باش.
تنهایی خیلی بهتر از بودن با یه آدمه اشتباهه

مرد خوب
مرد خوب
.هیسسسس
اعصاب نیس

مرد خوب
مرد خوب
هیچکس برای ما اشکی نریخت#هرکه با ما بود از ما میگریخت

مرد خوب
مرد خوب
سلام من تازه اومد#آیا صفا آوردم?