تپش قلب من و تموم لحظات زندگیم متعلق به توعه

مشخصات

موارد دیگر
حسین
44 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

بازدیدکننده

حسین
حسین
بگذار هر ثانیه حالِ تو خوب باشد،
بگذار رفتنی‌ها بروند و ماندنی‌ها بمانند.
تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار!
حالِ خوبِ خودت را
به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن
بی‌واسطه خوب باش،
بی‌واسطه شادی کن و بی‌واسطه بخند…
شک نکن تو که خوب باشی
همه چیز خوب می‌شود؛
خوب‌تر از چیزی که فکرش را میکنی…

حسین
حسین
هیچ وقت تو زندگیت هیچ کس رو سرزنش نکن
آدمای خوب، برات خوشحالی آفریدن،
بدترین آدم ها بهت درس دادن و
بهترین ها برات خاطره ساختن…

حسین
حسین
گفته بودی که چرا محو تماشای منی
آن چنان مات که حتی مژه بر هم نزنی

مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

حسین
حسین
@tanafos
به چه مشغول کنم دیده و دل راکه مدام
دل تو را می‌طلبد ، دیده تو را می‌جوید

حسین
حسین
یک جرعه چشاندی به من از عشقت و مستم
یک جرعه ی دیگر بچشان مست ترم کن

حسین
حسین
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
که کس مرغان وحشی را از این خوش‌تر نمی گیرد

حسین
حسین
فقط تاریکی می‌داند
ماه چقدر روشن است

فقط خاک می‌داند
دست‌های آب
چقدر مهربان!

معنی دقیق نان را
فقط آدم گرسنه می‌داند

فقط من می‌دانم
تو چقدر زیبایی!

حسین
حسین
@tanafos
کسی ‌سوال‌ می‌کند به خاطر چه زنده‌ ای؟
و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم

حسین
حسین
بخوان و پاک کن و نامِ خویش را بنویس
به دفتر غزلم هر چه نقطه چین دارم…

حسین
حسین
عشق یعنی در میان صدهزاران مثنوی
بوی یک تک بیت ناگه مست و مدهوشت کند

حسین
حسین
عاشق شده ام بر تو، تدبیر چه فرمایی؟
از راه صلاح آیم یا از ره رسوایی؟

حسین
حسین
هنگامی که زندگی

به شما صد دلیل برای گریه کردن می دهد

به زندگی نشان دهید

که هزار دلیل برای لبخند زدن دارید

حسین
حسین
زندگی بهشت است

برای آنهایی که؛

عاشقانه عشق میورزند!

بی پروا محبت میکنند

و کمتر انتظار دارند

حسین
حسین
@tanafos
جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

حسین
حسین
@tanafos
هیچ چیز قشنگ تر از این نیست
یکى را داشته باشى
که هر روز به او بگویى:
با تو حال تمام روزهایم عشق است...

صفحات: 1 2 3