مشخصات

موارد دیگر
حلما
277 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(18 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

۲۰۱۷-۱۱-۱۵-۲۲-۵۸-۲۲-530905203-1.jpg images-1.jpg page261_399341_707642.jpg 236x236_1463409117147984.jpg
حلما
حلما
دم وقتی فقیر میشود
خوبیهایش هم حقیر میشوند
اما کسی که زر دارد یا زور
عیبهایش هم هنر دیده میشوند و
چرندیاتش هم حرف حسابی
به حساب می آیند.

حلما
حلما
بگذار همه از کنارت بروند ولی تو یک دوست داری که از رگ گردن به تو نزدیک است وتو می توانی در پناهش باشی وبا اودرد دل کنی وراز ونیاز کنی وسنگ صبورت باشد وبه او شکوه وناله کنی وازجفای مردم ونا مهربانیهای آنها به اوپناه ببری وآرامش پیدا کنی

حلما
حلما
‌ پرســـودترین معــــامله زندگـــی

اینست كه
حال خــــوب را
جایگــزین حــال بــــد کنیـــم ...

همـین !

حلما
حلما
من همان آدم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم!!

حلما
حلما
گاهی در میان این همه هیاهو...

در میان این همه خبر!!

در میان این همه پیام!!!

دلم تنها لک میزند برای گرفتن خبری از تو!!!

.

.

معنای جدید تنهای یعنی همین...

همه باشند و تو نباشی

حلما
حلما
جمعه یک روز است، مثل روزهای دیگرهفته
واین طفلی هیچ گناهی ندارد
که دلگیر صدایش میزنیم
فقط آنقدرجمعه هابیکاریم
که یک دل سیر به یک نفرفکرمیکنیم
همین هم دلتنگمان میکند
آنوقت همه چیز رامی اندازیم گردن جمعه
تاکسی نفهمد،ما هنوزهم به یک نفری که مدت ها نیست
فکرمیکنیم...

حلما
حلما
هوای آمدن نداری ..به جانم رسیده هوای خواستنت ...

حلما
حلما
می شود....
شورش را دربیاوری..
من به این دوست داشتن ها
قانع ......
نیستم ....

حلما
حلما
هر کجا میروم ظلم می بینم
و همه می گویند

نگران نباش
خدا جای حق نشسته
خدایا
می شود از جای حق بلند شوی
تا حق سر جایش بنشیند .

حلما
۲۰۱۷-۱۱-۱۵-۲۲-۵۸-۲۲-530905203-1.jpg حلما
....

حلما
حلما
دیگر
نمیتوانم
فراموشت
کنم
فقط می توانم
در عاشقانه ترین حالتِ ممکنم
دیوانه ات
شوم .

حلما
images-1.jpg حلما
{-41-}

حلما
حلما
تنهـا مـرگ اسـت کـه دروغ نمـیگویـد! حـضور مـرگ همـۀ موهومـات را
نیست و نابود میکند. مابچۀ مرگ هستیم و مرگ اسـت کـه مـارا ازفریب هـای
زندگی نجات میدهد، و درته زندگی اوست که مارا صدا میزنـد و بـه سـوی
خودش میخواند. در سن هائی که ما هنوز زبان مردم را نمیفهمیم اگـر گـاهی
در میان بازی مکث میکنیم، بـرای ایـن اسـت کـه صـدای مـرگ را بـشنویم. و
درتمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره میکند. آیا برای کسی اتفـاق
نیفتاده که ناگهان و بـدون دلیـل بـه فکـر فرو بـرود و بـه قـدری در فکـر غوطـه ور
بـشود کـه از زمـان و مکـان خـودش بیخبـر بـشود و ندانـد کـه فکـر چـه چیـز را
مـیکنـد؟ آنوقـت بعـد بایـد کوشـش بکنـد بـرای اینکـه بـه وضـعیت و دنیـای
ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود. این صدای مرگ است.
کور
هدایت
{-128-}

حلما
حلما
هر قدر انسان شریف‌تر و نجیب‌تر و حساس‌تر باشد، از جنایت دیگران بیشتر رنج می‌برد، و این دو علت دارد:

«یکی اینکه خود را مستحق خیانت نمی‌بیند، و دیگر اینکه منتظر نیست که سایرین با او عملی کنند که خود او با سایرین نکرده است!»سه تفنگدار

الکساندر دوم

حلما
حلما
از يك جايي به بعد در زندگي چيزهايي كه خيلي مهم بوده اندكمرنگ مي شوند.
آنقدر كمرنگ كه ديگر اصلا به نظرنمي آيند. من در ده سالگي ديگر نگران خراب شدن هيچ اسباب بازي نشدم. دربيست سالگي ديگر از گم شدن درخيابان نترسيدم، دربيست و پنج سالگي نمره هيچ درسي مرا آنقدر ناراحت نكرد كه اشك بريزم، در سي سالگي قضاوتها برايم كمرنگ شد و ... خلاصه اينكه مدتهاست به دغدغه هايم مي گويم: ده سال ديگر از كنارهم مي گذريم بي آنكه حتي براي هم دست تكان دهيم.

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو