مشخصات

موارد دیگر
hamed
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

hamed
hamed
دوست دارم
غرق آغوشت شود آغوش من عطر آغوشت به من بسپار و سازم ساز ڪن

hamed
hamed
ناز بڪن بڪش مرا … "اے بہ فداےِ چشمِ تو"
تیر بزن نگاه ڪن … "اے بہ فداےِ چشمِ تو"
بشڪن با سنگِ نگاه … دڸ و غرور و جام را
عشوه بڪن حقیر نما … "اے بہ فداےِ چشمِ تو"