0231.png photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۶_۰۲-۴۳-۳۵.jpg photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۵_۱۸-۳۷-۱۵.jpg photo_2017-09-18_18-09-17.jpg
هادی
هادی
به آن هاﻳﮯ که دوستشان دارید
ﺑﮯ بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیاے شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، ﺣﺘﮯاگر نشنوند....

هادی
هادی


بـــرای تو بچــه آوردن عــار است
امــا سگ بازی میکنی!
عوض کردن پوشک بچه چندش آور است
امــا سگت را تیمار میکنی!
در آغوش گرفتن کودک خسته ات می کند
امــا عشقت را به پای سگی میریزی!
【✿】
اُف بر تمدنی که انسان بودنت زیر پاهایش له می شود.

هادی
هادی
سلام خوش اومدین{-29-} {-35-}
@ifam

هادی
هادی
با دلت حسرت هم صحبتي ام هست ولي

سنگ را با چه زباني به سخن وادارم....؟هادی
هادی
از گل شنیدم بوی او
مستانه رفتم سوی او

تا چون غبار کوی او
در کوی جان منزل کنم.
هادی
هادی
‌با این که او شکست دلم را، ولی هنوز

با تکه تکه های دلم دوست دارمش
هادی
هادی

هادی
هادی

حکایت خوبی کردن بعضی ها....

هادی
هادی
سلام خوش اومدین {-29-}{-35-}
@artadoor

هادی
هادی

تمام زندگیم صرف » شعر « گفتن شد ...

از آن زمان که شنیدم » تو « شعر میخوانی ...

هادی
هادی
سلام خوش اومدین {-29-}{-35-}
@1351mah

هادی
هادی
نزدیک میشوم به تپش های اربعین .. یک کربلا بده نخورَد نوکرت زمین

هادی
هادی
سلام خوش اومدین {-29-}{-35-}
@Bahar_34

هادی
هادی
سلام خوش اومدین {-29-}{-35-}
@Hoora

Hoora
Hoora
این جا کجاست {-57-}

باز نشر توسط hadi
صفحات: 4 5 6 7 8

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو