مشخصات

موارد دیگر
مریم
2 پست

دنبال‌کنندگان

(23 کاربر)

بازدیدکننده

مریم
مریم
دل اگر نذر
حسیـــن است خریـدن دارد
اشك اگرمال
حسین است كه ریختن دارد
همه ي عالــــم
و آدم به فدایــت ارباب
غم ارباب
به دلها چه كشیــدن دارد

مریم
مریم
سلام