مشخصات

موارد دیگر
فــارانـــــ
120 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ
غیرازتو پنجره راهم دوست دارم اوتنها بهانه ای است ک مراسوی تومیکشاند......فــارانـــــ
فــارانـــــ
لطفا مزاحم نشوید..ما مشغول دوست داشتن یکدیگر هستیم
فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ
نفسم گرفت ازاین شهر، دراین حصار بشکن
در این حصار جادویی، روزگار بشکن
چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون
به جنون صلابت صخره کوهسار بشکنفــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ


فــارانـــــ
فــارانـــــ
تو که هستی در کنارم
با تو هر دم در بهارم
مهربان یارم ، نگارم
تا نفس درسینه دارم
بودنت را در کنارم ...
دوســــــــت دارمصفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو