مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3435 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(54 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

الهی، گاهی، نگاهی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بوی عطر خنک و سرد دوس دارم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
وقتی چیزیو میخای براش تلاش کنی بهش میرسی
تلاشتو که نکنی ادمای دیگه ای هستن که برا داشتنش تلاش کنن

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
وقتی تبلیغات ساینا یهو میاد
زیر دست و پای انگشتام و کلیک میشه روشونو
یهو میره ی صفحه دیگه
عصبانی میشم
بعد یادم ک میاد اینارو گذاشته ک کلیک کنیم
اعصابم اروم میشه خدمم میرم چن تا دیگه
هم کلیک میکنم🫥😐😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
احساساتمو میریزم تو خودم
چون نمیتونم اونا رو توضیح بدم
شایدم چون هیشکی نبود ک توضیح بدم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هرکی که خوشحاله غمی هم داره

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
امروز روز استراحته
کی میا کالااف بازی کنیم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میدونی آدم کِی قد میکشه؟
وقتی دورِ بعضیا رو خط میکشه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تا پول داری می فهمنت
وقتی نداری میگن بی مصرفه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🚶‍♀️

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15