‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مَغرور تَر عَز شِیطآن مِهرَبآن تَر عَز عِنصآن ‌‌

مشخصات

موارد دیگر
فاطمه
1311 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(33 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20210321_170433.jpg image_2019_11_21-20_21_54_716_26Y.jpg c71eb3a043d234ca82725f98ef80391d08aab7a0.jpg IMG_20190705_233603.jpg
فاطمه
فاطمه
Fall in love with the person who enjoys your madness!

عاشق کسی شو که از دیوونگیات لذت ببره!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌

فاطمه
فاطمه
Tᕼᗴ ᖴᗩᒪIᑌᖇᗴ ᑭOIᑎT Oᖴ ᗴᐯᗴᖇYOᑎᗴ IՏ TO ᑎOT ᒪOᐯᗴ ᕼIᗰ ᕼᗴᖇ Տᗴᒪᖴ.

نقطه باخت هر آدمى زمانيه كه ديگه خودش رو دوست نداشته باشه.

‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌

فاطمه
فاطمه
••People never change They just change the way they lie!

آدما هيچوقت تغيير نميكنن فقط راه و روششونو براے دروغ گفتن تغيير ميدن!

‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎

فاطمه
فاطمه
[لینک] پیرو این پست{-64-}
بشتابید و تدبر در قران را از جانب من بشنوید{-33-} {-29-}

فاطمه
فاطمه
یعنی پست بزارمو یکیتون منفی بدین بلا سرتون میارم{-41-}{-11-}

فاطمه
فاطمه
خدا لعنت کنه هرچی دررررررده{-201-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

فاطمه
فاطمه
نکشم منت کسی را ک خود پا ب بازی قهر گذاشت

فاطمه
فاطمهفاطمه
فاطمه
از دشمنان بعید نبود آنچه دیده⁧ایم،
از دوستان خوب ، خیانت به ما رسید!

فاطمه
فاطمه

ای جوووووونم{-41-}😍
چقد نانازه خدا

فاطمه
فاطمه

قسمت ما سیاه شده دیگه:|

فاطمه
فاطمه
سڪوت بهترین پاسخ برای کسے که برای حرفاتـــ ارزش قائل نیست!

فاطمه
فاطمه
ࡅ࡛ܘ ࡋߕܦ߭ࡉ⁧ ܩࡄ݅ܭࡋߊ⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧ ࡅ࡛ܝ۬⁧ܝ⁧ܭ݇⁧ ࡄ݅ܥ⁧ࡅ࡙ܩܢ

فاطمه
فاطمهفاطمه
فاطمه
کی خطاب زد؟

صفحات: 7 8 9 10 11