مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هرجا ک باشی تو فکر توام
حس میکنم پیش منی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
گاهی وقتا باید توی زندگی درد بکشی،
نه به خاطر این که تو آدم بدی هستی؛ به خاطر اینکه هنوز
نفهمیدی کجا و کی دست از خوب بودن برداری .

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
داشتم شاممو با لذت همراه خانواده پدریم میخوردم
خیلیم گشنم بود
که یهو وسط غذا خوردن یادم اومد این همه ظرفو من باید بشورم
و اشتهام همچین بسته شد ک خودم کف کردم🙂🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
من تمام غمامو داخل اتاقم، زیر تختم،
توی کمدم، لای کتابام، توی کشوی میزم،
زیر بالشتم، زیر لباسام و لابه‌لای رنگام،
قایمشون کردم.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
مشت‌هایم زخمی شده بودند و رد خون روی آنها باقی مانده بود،
اینبار این من بودم که به خودم صدمه میزدم و نه هیچکس دیگری!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
چه فایده که توی هیچ کتاب قانونی تاحالا نوشته نشده آدم کجا میتونه از خودش شکایت کنه.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
حرف منت نيست! اما صد برابر پس گرفت
گردش دنيا اگر چيزی به ما افزوده بود...

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
دل خراب من دگر خراب‌تر نمی‌شود
که خنجر غمت ازین خراب‌تر نمی‌زند!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
امروز ی اقاییو اب برد تو آبملخ
🚶‍♀️صدبار بشون میگن نرین تو این اب مگه گوش میدن
صدتا تابلو زدن مگه میبینن😐

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
الان من مطمئن باشم توهم نزدم؟

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
21cf026f51f340f824f131f4745c8ef7.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اون دیگه ترسی نداشت
بود اما انگار نبود

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
از دوازده ساعت امروز 9 ساعتش wc بودم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هر کیییی ب من بگه فاطی فاطو فطو فاطان..
خدا میبرتش جهندم الدرک آتیش میکنن تو حلقشون

صفحات: 6 7 8 9 10