مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
با آدمای این دنیا نه حال عشقی نه جنگی دارم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

):

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ŦᵃᵗᵉᵐᵉʰŦᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
دلپیچه روحی دارم.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
پرحرف ، اما فاقد توانایی بیان کردن

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هیشکی هیشکیو به خاطر خودش نمیخواد
به خاطر خودش میخواد!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
و ما فراموش میشویم
مثل تمام زمستان هایی که
برف نبارید؛

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

دستبند علفی😂😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
پروفایلاتون چ باحاله😐🤣😂😂

هیدروژن
هیدروژن
من و فاطمه فردا کنکور داریم
برامون دعا کنید نتیجه بگیریم
مرسیکم:نارنجی
@f-fatemeh

باز نشر توسط f-fatemeh
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تو بگو بهشت کدومه
اصن تو این زمین بهشت کجا بود

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

🥺اوخی
از اینا

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
من دارم بهار بهار
میبازم ب روزگارررر
دلمو ورق ورققققق
صدامو هوار هوااااار

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
منو تنااااااااااااا بذارینن میخام با خودم حال کنم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اره تهش همه یادشون میره کنکورو
اما من استرس دارم

صفحات: 5 6 7 8 9