مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
‏زنگ زدم پشتیبان کنکورم گفتم رتبه‌م ۶۴ هزار شده میتونم فوریت های پزشکی قبول شم ؟
گفت اره
گفتم چجوری ؟؟
گفت میزارنت رو سقف امبولانس بگو ویو ویو ویو


وضعیت من یمدت دیگه😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
درگیر آشفتگی فکری ای که حتی دلیلی ندارد؛

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ebkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

خشم میاد ازش یکیشو باید بخرم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
خو پشه خنگ این همه جا برو نیش بزن خونتو کوفت کن
چرا دور سرم میپیچی هووف صدات کلافم کرد

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
سابقه شوره نداشتم فرق سرم شوره گرفته
اینکارو با من نکن خدا😐

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
نبض های ما آلوده به جراحت و زخمه.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بزار فکر کنن نفهمیدی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
از لباس نارنجی و زرد و قرمز بدم میاد:|

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
سادگیرو حس کن
و ساده زندگی کن
ارامش بخشه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

سیاه پوستا خیلی جذاب و دوسداشتنی ان

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
احساس میکنم روزامو گذاشتن تو دستگاه کپی
دارن به تعداد انبوه ازش تولید میکنن

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

ی روز و دنیا ایرمو کسی و دادم نیرسه

دیدگاه
1401/05/3 - 20:48 در MUSIC MAN ·

دیدگاه
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بیو بیو دلم پره
نونم چمه شو نصفه شو

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
وقتی مختارو سانسور میکن
از بقیه فیلما چ انتظاری دارین😐

صفحات: 3 4 5 6 7