مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اینا میخان از چشمام تورو بندازنت

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
امروز خیلییی هوا شرجیه اینجا
دوبار تاحالا دوش گرفتم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بوی بارون تو تابستون خیلی خوبه

دیدگاه
1401/05/6 - 18:06 ·

دیدگاه
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هممون گند میزنیم،
ما آدمیم.


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ما خویش ندانستیم ، بیداری‌ مان از خواب
گفتند که بیدارید ، گفتیم که بیداریم !

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اشکامو پاک کنم من توی زندون

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ناگفته هایی هستند که همیشه معلق می مانند ناگفته هایی که در ما دفن می شوند در جایی دور و گنگ،ناگفته هایی که هربار به خاطراتمان بر میگردیم آهی عمیق می کشیم و فکر میکنیم چقدر سبک تر می شدیم اگر می توانستیم درمورد آن ها حرف میزدیم..

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ebkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اینجوریم که ناراحتیم رو نشون نمی‌دم
و بعدش به خاطر این که کسی به ناراحتیم
اهمیتی نمیده دلمم می‌شکنه.
🥲🥹🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
‏همون چیزایی که ما بودنشونو دوس داریم،
عجله دارن زودتر تموم شن.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
نوشابه نخورین خوب نیست

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
منطق شنوایاییه مامانم اینجوریه که
صدا و حرفای ادمایی ک سر کوچه حرف میزننو میشنوهههه
اما منی که صدامو میندازم رو سرم و صد باا ا ا ار از تو اتاقم صداش میزنمو نمیشنوه
بعدم میاد میگه صداتو نمیشنوم اگ کاری داری بیا پیشم حرف بزن🥲😐
سرمو بزنم تو دیوار

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

ای که به شبها صبح سفیدی
بی تو کویری بی شامم من
اي که به رنجام رنگ اميدي
بي تو اسيري در دامم من

صفحات: 2 3 4 5 6