مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
سخته ولی میگذره اینم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


وقتی رفیقت میدونه رو چ کلماتی حساسی
و دقیقا همونارو بکار میبره😐

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هفته دیگه نتایج کنکور میاد
خدا صبر بده

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
عه ساعت یک شد برم بخابم
شبتون خوش.⚝

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
🙂عذاداری امام حسینو ب سخره گرفتن محله ما
۵ تا هیئت تشکیل دادن اونم از سر دشمنی و رقابت با همدیگه

یکم حرمت نگه میداشتن ای کاش🙂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
پس کی نتایج کنکور میاد🙁☹️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
روزگار زجروم نده
دلسوز نداره ای دلوم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هنوز بازار نامردا شلوغه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
داستان بعضی تنفرا
اولش دوست داشتن بوده

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
من میخوام برگردم به قدیم آره

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
آدما وقتی تنهان، فکرای مزخرف زیادی به مغزشون حمله ور میشه که نتیجه‌ش گرفتن یه سری تصمیمات مزخرف تره، و کاش اینجور مواقع بتونیم ذهن‌ و دهنمون رو بسته نگه داریم.
🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
منم دلم دیسکو بنگ میخاد😐
خیلی خفنه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
خدایا شکرت

همچنان مست بوی بارونم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
من قبلا فراموش کردم درباره چی صحبت کردم
مثل همیشه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اندازه کل تهران حالم ترافیکه🚶‍♀️

صفحات: 1 2 3 4 5