‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مَغرور تَر عَز شِیطآن مِهرَبآن تَر عَز عِنصآن ‌‌

مشخصات

موارد دیگر
فاطمه
1311 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(33 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20210321_170433.jpg image_2019_11_21-20_21_54_716_26Y.jpg c71eb3a043d234ca82725f98ef80391d08aab7a0.jpg IMG_20190705_233603.jpg
فاطمه
فاطمهفاطمه
فاطمه


این روزا عاشقی شده یه بازی
خستم آقای قاضی

فاطمه
فاطمه
ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ɪɴᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴇᴀsɪᴇʀ ʏᴏᴜ ʟɪᴠᴇ

کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی...

فاطمه
فاطمه
پنج نکته ممثبت
•¹•هرچه روح تو عظیم تر باشد
اشتباهات دیگران را کوچک تر میبینی••
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
•²•هرچه بزرگوارتر باشی کمتر
به دیگران نیازمندی••
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
•³•هرچه کمتر نیازمند باشی
کمتر از آنان دلگیر میشوی••
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
•⁴•هرچه کمتر دلگیر شوی
کمتر آسیب میبینی••
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
•⁵•هرچه کمتر آسیب بینی
راحت تر میبخشی••
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فاطمه
فاطمه
تو به چیزهایی میرسی
که براشون تلاش میکنی
نه اون چیزایی که آرزو میکنی﹒

فاطمه
فاطمه
:ای خدا

فاطمه
فاطمه
🖤

فاطمه
فاطمه
@Zahra__
تولدت مبارک زهرا
:کیک
ب حق همین روزای عزیز
امیدوارم بهترینا برات اتفاق بیفته

فاطمه
فاطمه
هرچه به انتخابات نزدیک تر میشویم
آمار کرونا کمتر میشود
جل الـــــــــــــــــــــــــــــــخالق
اصن یه حکمتی داره ک آدم انگشت ب دهن میمونه:حلما

فاطمه
فاطمه
@hadi
خستت نمیشه همش این پروفو داری؟

فاطمه
فاطمه

یسریارو بزنی با چاقو قلبشو در بیاری چرک و کثافت میزنه بیرون!

فاطمه
فاطمه

"زندگی" هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است🐚

فاطمه
فاطمه
وااااااااو چ رعد و برقایی میاد

فاطمه
فاطمه
-دلم گرفته-

فاطمه
فاطمه
دندونم درد میکنه😒
ولی مگه میتونم براش انجام ندم

صفحات: 1 2 3 4 5