مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کاش بتونم احساسات غمگینم رو پاک کنم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
من وقتی گربه میبینم: 😂


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
اما اگه موفقیت ادما ب چهرشون بستگی داشت
ورساچه هیچوقت موفق نمیشد

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یه حرفایی همیشه هست

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ولی هیچ شلواری شلوار مام استایل نمیشه😐

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
وقتی عصبی هستم حس میکنم کارامو بهتر انجام میدم
مثلا امروز خیلی عصبی بودم بعد یدست فری بازی کردم 22نفرو کشتم😐

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
رفتاری که بعد از اشتباه میکنی
از خود اشتباه مهم تره.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
از ادمای زبون باز بدم میاد واقعا چندشن

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
‏من گاهی برای غمگین شدن
بی‌گناه بودم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
غرورم منو گروگان گرفته
و تنهاییرو بهم داده

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تا جواب سوال رو پیدا میکنی
زندگی سوال رو عوض میکنه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
جنگه ! تو ذهنم جنگه ، دعواس ، دغدغه ،
فکر ، حرف ، خستگی ، بغض ، فشار ،
خانواده ، دوست ، درد .

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کی میدونه ک ما کی میمیریم
شاید یساعت دیگه وقتش باشه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ب هرکی خوبی کردیم خوب بدی کرد
): 🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میگن هیچوقت نمیدونی چی داری
تا وقتی که از دستش بدی
ولی من فکر میکنم همه میدونن چی دارن
فقط فکر میکنن هیچوقت از دستش نمیدن

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15