مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
به حرفایی که به نفعشونه میگن حرفای قشنگ!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تیه کال
لو مخملی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کلمات در بیان احساسات شخصی ناتوانند

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
شرح غم دل سوختگان کار سخن نيست
زين سوزِ نهان، خلق به جز آه نديدند

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
دلم ی گاو میخاد ک شیر کاکائو بده بهم😐ـ😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ای بابا حصلم سر رف خو

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یکی از باگ های دنیای واقعی اینه که تو لحظات
حساس زندگیمون هیچ اهنگی پخش نمیشه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
چرا اسم سوسکو گذاشتن سوسک
کی اصن گذاشته این اسمـو

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220426_220845_480.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
😂😂اینو میبینم خندم میگیره😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میگریزی ز منو عاقبت شکارت میکنم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
باید غم و شادی رو به یک اندازه یاد بگیری
مثل روز و شب به هم وصلن
نمیشه یکی رو داشته باشی بدون اون یکی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
من: هیشکی نیس تو کارا کمکم کنه
همچنین من وقتی یکی داره کمکم
میکنه: نه ولش کن بده خودم تو بلد نیستی.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
فمیدم وقتی عصبی ام
هیشکی نباید باهام حرف بزنه🚶‍♀️

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
از دعوا بدم میاد از دعوا بدم میاد
از دعوا بدم میاد از دعوا بدم میییییاااد
:زهرا

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ما در دنیای خود گمشده‌ای ساکت بودیم و خبر
نداشتیم کسی هست که در جهانش سخت در آرزوی
پیداکردن ماست.

صفحات: 12 13 14 15 16