مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
دلم خینه ز دس ای زمونه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
مثل تموم عالم
حال منم خرااابه
خرابه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
چقدر هیچکدوم از ما درک نشدیم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
شاید يه نفر ديگه داره براى داشتن
همين چيزهايى كه تو ناديده ميگيرى
دعا ميكنه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

نگاهم کرد و گفت : می‌دانی رنج تو از چیست؟
تو به آنچه نباید ، بسیار می‌اندیشی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هرکی میخنده خوشحال نیس

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کلوخه غم را باید به دهان خیس کرد
و به زبان هی چرخاند و چرخاند و بعد فرو داد
گفتن ندارد.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یه روز خودمو دفن میکنم تو گلدون

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بغض کنی اشکت در نیاد..
مثل این میمونه ک رعد و برق بزنه بارون نیاد

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بعضی ادما مث لباس چرکایی ان که بخاطر رنگ سیاهشون چرکشون پیدا نیس.!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
فک میکردم تنهایی افتاده به جونم
تا اینکه فمیدم
منم که مث خوره افتادم به جون تنهایی.!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
چشمم یجوری شده
اینور و اونورو نگا میکنم درد میگیره
اون ته تهه مغزم درد میگیره
چش شدهههه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
باد پرنده را با خود برد...
به سمتی که میخواست
به سمتی که پرنده نمیخواست☁

صفحات: 11 12 13 14 15