‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مَغرور تَر عَز شِیطآن مِهرَبآن تَر عَز عِنصآن ‌‌

مشخصات

موارد دیگر
فاطمه
1311 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(33 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20210321_170433.jpg image_2019_11_21-20_21_54_716_26Y.jpg c71eb3a043d234ca82725f98ef80391d08aab7a0.jpg IMG_20190705_233603.jpg
فاطمه
فاطمه
آخییییییش امتحانو دادم رفففت{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}{-132-}{-130-}

فاطمه
فاطمه
The one without a vision for their future will always return to their past...

کسی كه چشم اندازی براى آينده اش نداشته باشه، هميشه به گذشته اش بر ميگرده...

فاطمه
فاطمه
{-195-}مامانم از یکی از لباسام بشدت متنفر بود
و اون لباس تنها لباسی بود ک من خوشم میومد ازش:اشک
سفید کننده ریخت روش خراب شد:اشک
مامانم کلی ذوق کرد{-72-}

فاطمه
فاطمه
don't scare of what people says
follow your own ideas.

نترس از چیزایی که مردم میگن
ایده های خودتو دنبال کن.

فاطمه
فاطمه

فاطمه
فاطمه
{-76-}دارین چیکار میکنین

فاطمه
فاطمه
𝓢𝓽𝓸𝓹 𝓹𝓾𝓼𝓱𝓲𝓷𝓰 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼𝓮𝓵𝓯 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷’𝓽 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾.

از کشیده شدن به سمت افرادی که شما را نمی خواهند، دست بردارید

فاطمه
فاطمه
𝑨𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇, 𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇, 𝒂𝒏𝒅 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓𝒘𝒂𝒓𝒅. 𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒇𝒍𝒚, 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒖𝒑 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏.🍭
خودتو بپذیࢪ
دوست داشتہ باش،
و بہ سمت پیشࢪفت حࢪڪت ڪن!
اگࢪ ڪہ میخواے پࢪواز ڪنے باید چیزایے ࢪو ڪہ‌تو‌ࢪو‌پایین‌میڪشن‌ࢪها‌ڪنے...

فاطمه
فاطمه

نگا این:خخخ
بخاطر این، دوتا کتک خوردم از بس گفتن برو دستاتو بشور:خخخ
منم نشُستم:|

فاطمه
فاطمه
😐اونموقع ک من رفتم عروسی همتون پیرو پروتوکول های بهداشتی بودین ک نباس رفت
حالا همتون رفتین سیزده بدر {-184-}{-174-}
منم ک اینجا تنای تنا{-149-}

فاطمه
فاطمه
همه رو باور کردن، خطرناکه، اما هیچکس رو باور نکردن، خطرناکتره

فاطمه
فاطمه
[لینک]

فاطمه
فاطمه
اینی که هستم مربوط به خودمه،قرار نیست همه راضی باشید!

فاطمه
فاطمه

𝑴𝒂𝒚𝒃𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒃𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒎𝒆
 𝒃𝒖𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆𝒔𝒑𝒊𝒕 𝒐𝒇 𝒂 𝒅𝒐𝒈, 𝒔𝒆𝒂 
𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆 !
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فاطمه
فاطمه

вєαυту cαтcнєѕ тнє αттєηтιση,вυт cнαяαcтєя cαтcнєѕ тнє нєαят.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

صفحات: 11 12 13 14 15