مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3434 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(54 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کاش اینجا کوه بودو میتونسم فریاد بزنم
از اینکه صدامو خفه کنم بدم میاد
دلم فریاد زدن میخاد
کاش این لحظه یه زمیننننننن لرزهههههه میومد همه خونه ها دورو ورمو میریخ پایین فقط اون قسمت ک من ایستادم سالم میموند تا من فریاد بزنم یعنیا مث کارتون اوگی و سوسک ها که همه جا منفجر شد و فقط خونه اوگی موند
یا مثلا بال داشتم قیییییییژژژ پرواز میکردم میرفتم تو اسمون اونجا فریادمو میزدم و برمیگشتم تازشم
صداش مث تو کوه اکو نمیشه و برنمیگرده به خودت
هرچی فریاد بکشی میره تو مولکولای هوا
یا مثلا یه دریای کوچیک تو حیاطمون بود هروق خاسم برم کلمو کنم زیر آب فریاد بزنم صداشم هیشکی نمیشنوه جز ماهی ها
اصن میشه زیر آب فریاد زد 😐آب میره تو حلقمون که اونجوری
اصن الان میرم یه تشت آب میکنم امتحانش میکنم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تا وقتی روشنایی هست سایه هم هست...

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
صدا چیکه آب میادو
دلت یه شیش هَف ماه خواب میخوادو
یکی که وایسه پات
اَیبابا کی میفمه حال مارو اخه؟

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
آلبر کامو مگه:
هر کس به اندازه ضربه هایی که خورده،
تنهایی اش را محکم تر بغل کرده است.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220508_013638_883.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
نتیجه «ببخشید» به روایت تصویر

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220506_230809_034.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
نام اثر: برادران یوسف

😂😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
رعد و برقاش ی غرور خاصی توشونه ک نگو

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
چقد بارون و تگرگ میاد خدایا شکرت
اما هرچی کاشته بودم ب فنا رف
اگ میشه دیگه اون قسمت از باغچمون نبار😐

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
زخماتو مزه کن
نمکش آشناس نه؟!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هرچقدر که حالم بدتره کارم بهتره

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
{-64-}کسری زاهدی برام اهنگ خونده😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میکشم پرده هارو بگین کسی خونه نیس
میخوام چن روزی تنها باشم با زندگیم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ادما رو نمیشه فهمید،
هر کسی درون خودش یه ادم دیگه‌ست

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
توی شطرنج
حرکتی داریم به اسم تسوتوانگ ، وقتی که تنها
حرکتی که میتونی بکنی حرکت نکردنه
اما باید حرکت کنی چون نوبتته.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یکی باید باشه که بد اخلاقیا و زشتیامونو
دوس داشته باشه
وگرنه خوبیامونو که همه دوس دارن...!

صفحات: 10 11 12 13 14