مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3329 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(50 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

81234bd02f8cbcb1259f72a8b4c0648c.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
وضعیت الانم اینجوریه که انگار برف اومده اما
مدرسه تعطیل نشده، انگار بستنیم افتاده رو زمین،
انگار آهنگام پاک شده، انگار ظرف آش ریخته روی
فرش، انگار از کنکور جا موندم، انگار بادوم آجیلم
تموم شده، انگار قاشقم توی سوپ غرق شده..

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یادم باشه فردا بیام یه خورده نصیحتتون کنم که
هیچوقت کاراتونو به فردا نندازین😞😹

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
‌ و أنت المَفزَعُ فی المُلمّات

خدا

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
داریوش:
تنها مدارا میکنیم دنیا عجب جایی شده

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220419_215458_169.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یه زمانی الگوی شاخ ده‌هفتادیا بودن😹😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
این جوجرو نیگا تازه بدنیا اومده

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
989130244770_status_b58a9af0b9f14758b5a04a3d704995c3.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Screenshot_۲۰۲۲۰۴۱۹_۱۹۱۵۴۱.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
این کراش منه چووون موعاش فرفریو سیاهه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
درمان همه دردا تو ایران با چایی نبات😹

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220419_182826_191.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تنهایی ب روایت تصویر🚶‍♀️😹🙂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ما مردمانی بودیم که دروغ را مصلحت خطاب کردیم.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220419_133251_267.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
انقدی که اینجا رفت و آمد کردم
تو محلمون نکردم 🤣🤣

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
خب دیه کم کم داره لحظه مرگ فرا میرسه
حرفی حدیثی چیزی بود بگین دم اخری
الاناس که بیان و سرمو از تنم جدا کنه و بدنمو تیکه تیکه کنه و بندازه تو سطل اشغال
😢با شکم گرسنه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بخاطر موش و گربه ای داشتم میدیدم
غذایی که برا خودم درست کرده بودم سوخت😐

صفحات: 10 11 12 13 14