مث همیشه

مشخصات

موارد دیگر
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
3427 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۲۳_۲۲۵۱۳۰.jpg d51b0355d117ccf816e154268fb08071.jpg 3d36fc465632689ab854e3e20dda4d75.jpg Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۶_۱۷۰۳۰۲.jpg
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_۲۰۲۲۰۵۲۴_۱۹۲۲۲۶.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
‏انسان بودن واقعا فرسایشیه
من میخوام گاو باشم.
یه گاو خوشحال توی مزرعه‌
مث این

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
رکیذ ینی چی؟؟؟؟

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هر احمقی میتونه بمیره ؛
این زندگے کردنه که جربزه میخواد

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
گیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیییی
چنقده خوشالمممم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کاش احساسم بمیره راحت شم
یا ی ریزه ادم شم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بِجا لب حرف میزنم با چشمَم.


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
@EDRIS
تولدتون مبارک جناب رفوزه
امیدوارم در تمامی مراحل زندگیتون موفق باشین و تنتون سلامت

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
احتیاج به هیچکدومتون نیست
چون همه بلا استفاده تو پوشه موندین
تا دیدی سود تو بازار فروشتون نیست
مارو پله کردین خودتون رو بورس بمونین

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کاش اینجا کوه بودو میتونسم فریاد بزنم
از اینکه صدامو خفه کنم بدم میاد
دلم فریاد زدن میخاد
کاش این لحظه یه زمیننننننن لرزهههههه میومد همه خونه ها دورو ورمو میریخ پایین فقط اون قسمت ک من ایستادم سالم میموند تا من فریاد بزنم یعنیا مث کارتون اوگی و سوسک ها که همه جا منفجر شد و فقط خونه اوگی موند
یا مثلا بال داشتم قیییییییژژژ پرواز میکردم میرفتم تو اسمون اونجا فریادمو میزدم و برمیگشتم تازشم
صداش مث تو کوه اکو نمیشه و برنمیگرده به خودت
هرچی فریاد بکشی میره تو مولکولای هوا
یا مثلا یه دریای کوچیک تو حیاطمون بود هروق خاسم برم کلمو کنم زیر آب فریاد بزنم صداشم هیشکی نمیشنوه جز ماهی ها
اصن میشه زیر آب فریاد زد 😐آب میره تو حلقمون که اونجوری
اصن الان میرم یه تشت آب میکنم امتحانش میکنم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
تا وقتی روشنایی هست سایه هم هست...

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
صدا چیکه آب میادو
دلت یه شیش هَف ماه خواب میخوادو
یکی که وایسه پات
اَیبابا کی میفمه حال مارو اخه؟

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
آلبر کامو مگه:
هر کس به اندازه ضربه هایی که خورده،
تنهایی اش را محکم تر بغل کرده است.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220508_013638_883.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
نتیجه «ببخشید» به روایت تصویر

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
IMG_20220506_230809_034.jpg Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
نام اثر: برادران یوسف

😂😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
رعد و برقاش ی غرور خاصی توشونه ک نگو

صفحات: 9 10 11 12 13