مشخصات

موارد دیگر
Naze
6 پست

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)

بازدیدکننده

Naze
Naze
گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ
و نفسی تــازه کنمـــ ...

گــرد گــرد استـــ

این زمین

ایــنــ روزگــــار
.

Naze
Naze
کافیست بشکنی...
دیگر چه فرقی‌ می‌کند
برایت بمیرند
یا عاشقت شوند!
تکه تکه می شوند
آرزوهایی که با آنها رویا ساخته بودی...

Naze
Naze
مهربانی یک نفر عاشقم کرد
آن هم در حد معجزه
از باقی دوست داشتن ها فقط یاد گرفتم که
معجزه کردن کار هر کســـی نیست ..

Naze
Naze
آدمارو وقتی

سرشون شلوغه بشناس

نه وقتی که تنهان

تنهایی آدمارو

مهربون میکنه...

Naze
Naze
وَقتی بِجـای اینکه بگی مُخـشُ زدم

بِگـے دلـشُ به دَسـت آوردم

میتونـی اِدعا کُنـی که دوسـِـش داری

❥❢❥ ❥❢❥

Naze
Naze
راسته که میگن هر زنی تو زندگی عاشق دومرداست
یکی زاده تخیلات اوست
و
دیگری هنوز به دنیا نیامده