مشخصات

موارد دیگر
امیر
14 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

امیر
امیر
دریا را دوست میدارم چون تو دوستش داری
طبیعت و غروب و پاییز را دوست دارم چون تو دوستش داری دوستت داشتن یعنی دوست داشتن تمام این زیبایی ها آیه جونم

امیر
امیر
و چه زیباست دریا را دیدن و بیادت بودن

امیر
امیر
واینگونه که زیبایی احساس اوج میگیرد
اسیر موج گیسوانت شده به موج میمیرد

امیر
امیر
ساحل میدونی چرا همیشه نرم و زیباست
چون موج دریا همیشه در حال نوازشش هست

امیر
امیر
و تورا در آغوش خواهم کشید
آنگونه که دریا ساحل را با آغوشی باز
به آغوش می کشد

امیر
امیر
در قلب تو عزیزم آنجا که تپش هست
درون سینه گرمت انجا که تبش هست

امیر
امیر
هر بار که زندگی را چشم گشودم از من دور تر شدی
و چه زیبا آنجا که بیدارشدم و دیدم در آغوشم آرام و زیبا به خواب رفته ای

امیر
امیر
شب و دوست دارم بخاطر سکوتش
بخاطر سیاهیش چونتو این وقتا ذهنم پر از توه
و دیگه تنها نیستم

امیر
امیر
اگر امروز به فردا نرسد باز چه شود دیدار من و تو سر انجام نرسد چه شود عمر کوتاه و دل خسته ز عشق تو عزیز گر دست مرا گیری با خود ببری به چه شود امیر

امیر
امیر
وصف تو

تو همانی که مرا بردی از خو به خود

بی خود شدم کردی مرا بیرون ز خود

محو شدم در تو دیگر مرا بردی زخود

خیره به چشمان قشنگت شده ام

باز ندیدم به چشمان قشنگت جز خود

غرق در دنیای قشنگت شده ام

تا که دیدم در عمق چشمان تو خود
موج میزد برق چشمان قشنگت بر من
آن لحظه زیبا که دیدم به چشمت خود


امیرعلی

امیر
امیر
کجایی که قدر تو بدانم
اسیر دذد بی درمان نمانم
دلم با تو هست و داد بی داد
تو با کی و چطور من ندادنم

امیرعلی

امیر
امیر
به آغوش باز من خواهمت
اسیر دستانم تو را خواهمت
به آغوش محکم میکشم تو را
با عشق بوسه بر لب تو را خواهمت

امیرعلی

امیر
امیر
مرا این چنین دست و پا بسته ای یا که درون قفس جا مرا کرده ای درون قفس بودنت را دوست دارم چرا که کنار قلب خود مرا جا کرده ای امیرعلی

امیر
امیر
بوسه ز لب های تو مرا سیراب نکرد

آرامش آغوش تو مرا خواب نکرد

دانم که تو میدانی و این دل بخدا

جز عشق تو این گونه مرا هیچ بیمار نکرد

امیرعلی