مشخصات

موارد دیگر
خانوم میم
5 پست
زن

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

خانوم میم
خانوم میم
@Mahdim فرق داری باهمه مثل تو کمه {-41-}

خانوم میم
خانوم میم
وقتی به چشمانت نگاه می کنم دنیا برایم متوقف می شود
تو تمام بود و نبود منی

خانوم میم
خانوم میم
هرلحظه
تو را جویم
در صبح دل انگیزم
بی یاد و عشقت‍‍
روشن نشود این جان...خانوم میم
خانوم میم

می‌دونی کجایِ رابطمون قشنگه ؟
- کجاش عشقم ؟
اونجا که همه میگن
شما هنوز با همین ..️


خانوم میم
خانوم میم
بچه های نایس کسی هست اینجا؟