IMG_۲۰۲۳۰۵۲۱_۱۶۵۴۵۹.jpg IMG_20230426_200441_149.jpg IMG_20230316_202047.jpg IMG_20230106_030107_236.jpg
༊
‏شبی بعد از صرف شام شاملو به آیدا گفت گمان نمیکنم هیچکس به اندازه من از دیدنت وقتی حتی در خسته ترین حالت ممکنی ذوق کند
ایدا گفت حرف های قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی ولی شستن ظرفا نوبت توئه:)

❄️{-64-}

༊
❄️

༊
ای که رَنجی نکشیدی و ندیدی ستمی
چه غم از حالِ ستم دیده رنجور تو را ؟


‌ای

❄️

༊
درک شدن
لذت بخش تر از دوست داشته شدنه


❄️

༊
{-137-}

༊
For the rest of my life
I'll be with you
I'll stay by your side
honest and true
'Til the end of my time
I'll be loving you , loving you
For the rest of my life
Through days and nights
I'll thank Allah
for opening my eyes
Now and forever I
I'll be there for you
{-78-}{-75-}

༊
مثل پس کوچه های پاییزم
ریه هام خِش خِشَن پر از برگن
سن و سالی نداره رابطمون
اکثر عاشقا جوون مرگن


❄️

༊
همه يك روزى عوض ميشوند و ميروند، از بهترين دوستانتان بگيريد تا كسى كه خيلى به آن اعتماد داريد،هيچ چيز در اين دنيا ثابت نيست،
بعد از شب،صبح است و در آفتاب باران ميگيرد،
ما به آفتاب اعتماد كرديم و چتر نبرديم
اما ناگهان باران زد،
اين مثال ها براى آدم ها هم صدق ميكند،وقتى به كسى اعتمادِ زيادى كنيم،ممكن است عوض شود و برود.

❄️

༊
{-149-}

༊
کاش ناشناخته می ماندند ؛
آدم هایی که فکر می کردیم بهترین اند !
آن هایی که رویِ معرفتشان حساب کرده بودیم . کاش سر از کارشان در نمی آوردیم ،
آن رویِ سکه شان را نمی دیدیم ،
نقابشان را کنار نمی زدیم .
کاش تصوراتمان را ،
اعتمادمان را ،
آرامشمان را ؛
خراب نمی کردیم !
❄️༊
بگذار
دوام آوردن

هنر تو باشد


❄️

༊
"حال بهتری خواهیم داشت"

اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت ندارد،
دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد،
حقی که ارزش گرفتن ندارد،
و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد...

༊
شب فرو می‌افتاد
به درون آمدم و
پنجره‌ها را بستم
باد با شاخه در آویخته بود
من در این خانه
تنها، تنها
غم عالم به دلم ریخته بود..༊
تف به هرچی بازیه{-70-}

مردِ جوانی را به نزد حکیم خردمندی بردند و گفتند: "ببین زنان دارند این پسر را خراب و فاسد می‌کنند." مردِ خردمند سری تکان داد، لبخندی زد و فریادبرآورد که: "این مردان هستند که زنان را خراب و فاسد می‌کنند! هر نقصی در زنان باشد، مردان باید تاوانش را بپردازند و آن نقص را در وجود خوداصلاح کنند – زیرا این مرد است که تصویر زن را برای خود می‌آفریند و زن تنها خود را با آن تصویر منطبق میسازد."

📙
✍🏻

📚

باز نشر توسط Mehrabeh
صفحات: 7 8 9 10 11