من قسم خوردم کنارش بمونم❤❤ ابن قسم شکستن نداره

مشخصات

موارد دیگر
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
4476 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(44 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۲۰-۱۲-۱۹-۱۹-۵۰-۵۷.png axs_neveshte_asheghane02.jpg Image_11327_1587811533.jpeg عکس-پروفایل-جدید-دختر-تنها-و-غمگین-و-ناراحت-برای-پروفایل-68 (1).jpg

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
@faaaaat وای چقد نازه پروانه هاااا

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
انلاینا
خوب و زنده اید؟

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
مجنون با انگشت روی خاک مینوشت
لیلی لیلی...
گفتند چه میکنی؟
گفت
چون میسر نیست کام او
عشق بازی میکنم با نام او.

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
از
همان
جا
که
رسد
درد
همان
جاست
دوا

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
گاهی آدم در بیست سالگی میمیرد
ولی
در هفتاد سالگی به خاک سپرده میشود

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
ابر وباران و من و یار ستاده به وداع
ن جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا....

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
آدم گاهی اونقدر تنها میشه
و با خودش حرف میزنه
که تبدیل میشه به دو نفر
من الان ده نفرم (:

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
آن
که
بی
باده
کند
جان
مرا
مست
،
کجاست
؟

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
از جهان طرد شدم
کنج قفس سرد شدم
دختری گوشه زندان دلم میرقصید
کشتمش تا بفهمد من دگر مرد شدم💔☺

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
نه پرسشیم
نه پاسخیم
نه عزم جزم راسخیم


نه سرفه ایم
نه عطسه ایم
ما گیج و خواب آلوده ایم
خمیازه ایم
خمیازه ایم...

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
اونجا که شاملو میگه:
کوره ها سرد شدن
سبزه ها زرد شدن
خنده ها درد شدن...

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
فقط اونجا که بیلی میگه
سکوتت صدای مورد علاقمه😏😏😏

❁دخترخان❁
❁دخترخان❁
گاهی سکوت باید کرد در مقابلش....
بگذار خالی شود از حرف های ناگفته

باز نشر توسط Mahour
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
دشمنا عوضین
رفیقا عوضی
تر
چون دشمنا همونن و
رفیقا عوض میشن...

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15